z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Trường Hợp Bị Từ Chối


Khi quý vị nộp đơn I-751 cho Sở di trú để xin thẻ xanh 10 năm và kèm theo những bằng chứng để chứng minh mối quan hệ là vợ chồng thật. Sở di trú sẽ xem xét, yêu cầu bổ túc hồ sơ và mời hai người đến phỏng vấn để đưa ra quyết định họ có tin mối quan hệ vợ chồng của hai người là thật sự hay không.

Nếu Sở Di Trú tin hôn nhân của quý vị là thật,  Sở di trú sẽ chấp thuận và cấp thẻ xanh 10 năm. Còn nếu Sở Di Trú không tin mối quan hệ của quý vị là vợ chồng thật, họ sẽ đưa ra giấy từ chối. Trong  giấy từ chối  ghi rõ những lý do tại sao họ không tin mối quan hệ của quý vị là vợ chồng thật sự.

Trường hợp bị từ chối
Trong trường hợp nếu hồ sơ của quý vị bị Sở Di Trú từ chối, quý vị sẽ có một cơ hội để đưa ra cho Sở Di Trú thấy những lý lẽ của họ là sai và bạn có quyền kháng cáo.

Xa hơn nữa, nếu hồ sơ vẫn bị từ chối. Sở Di trú có thể đưa quý  vị ra tòa để trục xuất, tại tòa quý vị sẽ có 1 cơ hội để chứng minh với chánh án Di Trú biết đây là mối quan hệ vợ chồng thật sự chứ không phải giả mạo giống như Sở Di trú quyết định.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin