z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Công Dân Mỹ Bảo Lãnh Con


Bảo lãnh con cái bằng quốc tịchMột công dân Mỹ có thể bảo lãnh con của mình qua Mỹ để định cư. Công dân Mỹ bảo lãnh con có 3 trường hợp: một là, công dân Mỹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi (hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen). Hai là, công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân. Ba là, công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình.

1. Công dân Mỹ bảo lãnh con dưới 21 tuổi.

Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con dưới 21 tuổi chưa có gia đình (hay còn gọi là con nhỏ của công dân Mỹ or child of U.S. citizen). Trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh con nhỏ không bị giới hạn bởi số lượng visa hàng năm, điều đó có nghĩa rằng visa của hồ sơ bảo lãnh có hiệu lực ngay lập tức không cần chờ đợi. Tổng thời gian để hoàn tất hồ sơ khoảng trên dưới 1 năm.

Điều quan trọng quý vị cần biết là khi bảo lãnh con nhỏ dưới 21 tuổi thì mốc 21 tuổi được tính vào ngày nộp đơn, có nghĩa là nếu một công dân Mỹ bảo lãnh cho con vào lúc cháu bé được 20 tuổi 11 tháng 29 ngày vẫn được tính thuộc diện con nhỏ mặc dù khi đến ngày phỏng vấn cháu đã trên 21 tuổi.

BẢO TRỢ TÀI CHÁNH CHO CON DƯỚI 18 TUỔI

Ưu tiên đặc biệt đối với trường hợp công dân Mỹ bảo lãnh con nhỏ dưới 21 tuổi là nếu như người con dưới 18 tuổi thì quý vị không cần làm hồ sơ bảo trợ tài chánh, không cần nộp giấy thuế cũng như chứng minh thu nhập vì sau khi cháu bé qua đến Mỹ có thể nộp đơn xin nhập tịch theo cha mẹ.

2. Công dân Mỹ bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân.
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh con trên 21 tuổi độc thân, đơn bảo lãnh này được liệt kê vào diện ưu tiên F1. Diện này hàng năm sẽ bị giới hạn số lượng hồ sơ có thể qua Mỹ bởi con số đưa ra của luật di trú Mỹ. Chính vì vậy thời gian chờ đợi cho hồ sơ diện này sẽ được quyết định bởi lịch chiếu khán (visa bulletin) hàng năm. Hiện tại thời gian chờ đợi của hồ sơ diện này khoảng 7 năm, con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC.

3. Công dân Mỹ bảo lãnh con đã có gia đình.
Một công dân Mỹ có thể bảo lãnh cho con trên 21 tuổi đã có gia đình, đơn bảo lãnh này được liệt kê vào diện ưu tiên F3. Giới hạn của diện ưu tiên F3 này là 23,400 visa mỗi năm và sẽ được kiểm soát bởi lịch chiếu khán (visa bulletin). Hiện nay thời gian chờ đợi cho diện F3 khoảng 12 năm, con số này sẽ được thay đổi hàng tháng tùy theo lịch visa được công bố với NVC.

Tham khảo lịch chiếu khán tại đây

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin