Chương trình định cư hoa kỳ theo diện visa doanh nhân L1/EB1C

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ THỂ XIN QUỐC TỊCH HOA KỲ
CHO CON SINH RA Ở VIỆT NAM


Trường hợp 1: Con Sinh Ngoài Giá Thú Ở Việt Nam Có Cha Là Công Dân Mỹ

Một người con được sinh ra ngoài giá thú có cha là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng những tiêu chuẩn dưới đây:

 1. Quan hệ cha con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục
 2. Người cha phải là công dân Mỹ khi người con ra đời
 3. Người cha phải có mặt tại Mỹ ít nhất 5 năm trước khi người con ra đời. Ít nhất 2 năm trong 5 năm đó phải sau khi người cha 14 tuổi
 4. Người cha đồng ý (trên văn bản) chu cấp cho người con đến khi người con đủ 18 tuổi và:
 • Người con phải được công nhận là con theo luật địa phương
 • Người cha phải công nhận quan hệ huyết thống hoặc
 • Quan hệ huyết thống phải được công nhận bởi tòa án

 

dieu-kien-de-co-the-xin-quoc-tich-hoa-ky-ditrumyTrường hợp 2: Con Sinh Trong Giá Thú Ở Việt Nam Có Cha Hoặc Mẹ Là Công Dân Mỹ Và Người Cha/mẹ Kia Là Người Việt Nam

Một người con sinh ra ở Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ và người cha/mẹ kia là người Việt Nam, có thể trở thành công dân Mỹ khi sinh ra nếu đủ các điều kiện sau:

 1. Người cha hoặc mẹ là công dân Mỹ đã có mặt tại Mỹ 5 năm, ít nhất 2 năm trong 5 năm đó phải sau khi người cha/mẹ 14 tuổi
 2. Quan hệ cha/mẹ con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục
 3. Là cha/mẹ hợp pháp theo luật địa phương tại thời điểm và nơi người con ra đời

 

Trường hợp 3: Con Sinh Ngoài Giá Thú Ở Việt Nam Có Mẹ Là Công Dân Mỹ

Một người con sinh ngoài giá thú có mẹ là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ nếu:

 1. Người mẹ là công dân Mỹ khi người con ra đời và
 2. Người mẹ có mặt tại Mỹ liên tục 1 năm trước khi người con ra đời
 3. Quan hệ mẹ con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục
 4. Là mẹ hợp pháp của người con theo luật địa phương tại thời điểm và nơi người con sinh ra

Trường hợp 4: Con Sinh Ở Việt Nam Có Cả Cha Và Mẹ Là Công Dân Mỹ

Một người con sinh ở Việt Nam có cả cha và mẹ là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ khi sinh ra nếu có đủ các điều kiện sau:

 1. Cha hoặc mẹ đã cư trú tại Mỹ trước khi người con ra đời
 2. Người con được xem là con trong giá thú nếu cha mẹ có đăng ký kết hôn khi người con ra đời
 3. Người cha và mẹ là cha mẹ hợp pháp theo luật địa phương tại thời điểm và nơi mà người con ra đời


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin