z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light
28 Tháng Bảy 2014(Xem: 6484)
Nếu bạn muốn chuyển sang một trường khác khi hiện đang học tại Mỹ, bạn phải là sinh viên đang học toàn thời gian và có tình trạng visa du học còn hiệu lực. Bạn cũng cần đảm bảo rằng trường mà bạn đang muốn chuyển đến phải là trường được Sở Di Trú chấp thuận cho phép nhận sinh viên quốc tế.
28 Tháng Bảy 2014(Xem: 7521)
Hỏi: Tôi cần phải đóng phí gì khi làm thủ tục chuyển trường? Đáp: Bạn chỉ cần đóng phí nộp hồ sơ cho trường mà bạn muốn chuyển đến. Hỏi: Tôi đang học tại một trường Đại học ở Mỹ, bây giờ tôi muốn chuyển qua trường khác có được hay không? Đáp: Được, với điều kiện trường mà bạn đang muốn chuyển đến phải là trường được Sở Di Trú chấp thuận cho phép nhận sinh viên quốc tế.
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin