z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light
23 Tháng Ba 2021(Xem: 32208)
Sau khi Sở di trú chấp thuận đơn bảo lãnh hôn thê/ hôn phu của bạn, đơn sẽ được gửi đến Trung tâm chiếu khán quốc gia (NVC). NVC sẽ cung cấp cho quý vị số hồ sơ và thông báo hồ sơ của quý vị sẽ chuyển về Đại sứ quán Mỹ hoặc Lãnh sự quán nơi hôn thê/ hôn phu của quý vị đang sống.
30 Tháng Ba 2021(Xem: 27716)
Có, bạn được quyền khiếu nại cho hồ sơ bảo lãnh của bạn. Tuy nhiên, trên thực tế khi hồ sơ được trả về để khiếu nại thì thời hạn chấp thuận (approval period) đã hết và bạn không còn lý do để khiếu nại nữa. Trong trường hợp này bạn có thể nộp lại hồ sơ Fiance mới hoặc làm hồ sơ kết hôn.
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin