z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Thời Gian Chờ Đợi Và Theo Dõi Hồ Sơ Bảo Lãnh Anh Chị Em


THỜI GIAN CHỜ ĐỢI
Thời gian chờ đợi cho diện bảo lãnh anh chị em sẽ được liệt kê theo diện ưu tiên F4 và số visa sẽ được giới hạn hàng năm. Vì sự giới hạn này nên những hồ sơ nộp vào phải chờ đợi theo thứ tự. Mỗi hàng tháng Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC) thông báo lịch chiếu khán cho biết những hồ sơ có ngày ưu tiên nào sẽ được cứu xét tới.

VIỆC THEO DÕI HỒ SƠ TRONG THỜI GIAN CHỜ ĐỢI

thoi-gian-cho-doi-theo-doi-bao-lanh-anh-chi-em-ditrumySau khi nộp hồ sơ bảo lãnh cho Sở di trú, thời gian quý vị sẽ phải chờ đợi khá lâu, có thể kéo dài nhiều năm tùy theo số lượng hồ sơ được cứu xét. Sau khi cứu xét hồ sơ Sở di trú có thể gửi giấy ra yêu cầu bổ túc thêm bằng chứng hoặc thêm những tài liệu cần thiết. Cho nên, việc theo dõi hồ sơ là vô cùng quan trọng vì nếu quý vị không báo cho Sở di trú địa chỉ mới (nếu đã dời địa chỉ) hoặc không theo dõi hồ sơ chặt chẽ, khi Sở di trú yêu cầu bổ túc mà mình không trả lời, họ sẽ từ chối hồ sơ và những thời gian đã chờ đợi sẽ bị mất hết.

Quý vị cần lưu ý rằng sau khi mình đã trả lời Sở di trú và hồ sơ được chấp thuận không có nghĩa là anh chị em của quý vị sẽ được đi liền mà phải chờ đợi theo lịch visa được công bố bởi Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia.

Tham khảo lịch chiếu khán tại đây:
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118

DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin