z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

THẺ XANH BẢO LÃNH CON - NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐI THEOThẻ xanh bảo lãnh con người được đi theoKhi một thường trú nhân bảo lãnh cho con (đương đơn chính), mà đương đơn này lại có con thì những người con cũng được đi theo với điều kiện những người con này phải còn độc thân và phải dưới 21 tuổi sau khi đã khấu trừ tuổi theo luật khấu trừ CSPA.
 
Tuổi của những người con đi kèm được tính như sau:

Lấy tuổi người con (tính đến ngày hồ sơ đáo hạn, dựa theo lịch chiếu khán – visa bulletin), trừ đi thời gian hồ sơ phải chờ ở Sở di trú (lấy ngày chấp thuận trừ đi ngày ưu tiên, dựa theo thông báo chấp thuận – approval notice), nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Ví dụ:

Hồ sơ F2B
Ngày
chấp thuận (CT): 08/07/2017
Ngày
ưu tiên (UT): 08/07/2015
Thời gian chờ = CT-UT = 2 năm
Ngày đáo hạn (DH): 01/09/2020
(Xem visa bulletin)
Ngày sinh của con đương đơn (NS): 01/09/1998
Tuổi thực tế = DH-NS = 22 tuổi
Tuổi thực tế (TTT): 22 tuổi
Thời gian chờ (TGC): 2 năm
Tuổi xét CSPA = TTT-TGC = 20 tuổi < 21
=> ĐƯỢC ĐI KÈM


Lưu ý đặc biệt:  Thường trú nhân chỉ có thể bảo lãnh cho những người con dưới 21 hoặc trên 21 tuổi độc thân, không thể bảo lãnh cho con đã có gia đình nên trong lúc hồ sơ bảo lãnh chưa hoàn tất mà người con lập gia đình thì hồ sơ sẽ bị hủy ngay và mặc dù sau đó hai người ly hôn hồ sơ cũng đã bị hủy bỏ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin