z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light
08 Tháng Hai 2020(Xem: 83179)
Quý vị chuẩn bị đầy đủ hồ sơ giấy tờ theo yêu cầu đem đến nộp tại phòng tư pháp quận/huyện nơi người ở Việt Nam đang thường trú. Phòng tư pháp nhận hồ sơ và cho giấy hẹn ngày ký giấy hôn thú. Một số trường hợp sẽ được yêu cầu phỏng vấn nếu phòng tư pháp xét thấy có vấn đề cần xác minh.
06 Tháng Hai 2020(Xem: 19296)
Công dân Việt Nam kết hôn với người có yếu tố nước ngoài thì đăng ký kết hôn tại Phòng tư pháp quận/huyện. Thông thường thời gian từ lúc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn cho đến ngày ký hôn thú khoảng 15 ngày. Tuy nhiên còn phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà phòng tư pháp có thể cho ký hôn thú sớm hơn hoặc trễ hơn 15 ngày.
21 Tháng Sáu 2016(Xem: 7385)
Đối với công dân Việt Nam đang làm trong các lực lượng vũ trang hoặc liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nôp giấy xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh xác nhận người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bí mật nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó
21 Tháng Sáu 2016(Xem: 35583)
Công dân Mỹ hay Thường trú nhân của Mỹ muốn về Việt Nam để lấy vợ/ chồng thì phải làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Phòng tư pháp quận/huyện nơi người vợ/ chồng đó đăng ký hộ khẩu thường trú. Kể từ lúc nhận được văn bản của Phòng Tư Pháp và hồ sơ đăng ký kết hôn, nếu hồ sơ đăng ký kết hôn đáp ứng đầy đủ thủ tục và điều kiện đăng ký kết hôn, thì trong vòng 7 ngày cơ quan thẩm quyền cấp huyện sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn và trả hồ sơ cho Phòng Tư Pháp để tổ chức đăng ký kết hôn và ghi vào sổ đăng ký kết hôn .
BÀI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO LÃNH VỢ CHỒNG
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin