z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Quốc Tịch Bảo Lãnh Con - Những Người Được Đi Theo


quoc-tich-bao-lanh-con-nhung-nguoi-duoc-di-theo-ditrumyKhi một công dân Mỹ bảo lãnh cho con đã có gia đình (diện ưu tiên F3) hoặc bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình (diện ưu tiên F1) thì vợ hoặc chồng (đối với trường hợp con đã có gia đình) và các con dưới 21 tuổi chưa có gia đình của đương đơn sẽ được đi theo.

Tuổi của những người con đi kèm được tính như sau:

Lấy tuổi người con (tính đến ngày hồ sơ đáo hạn, dựa theo lịch chiếu khán – visa bulletin), trừ đi thời gian hồ sơ phải chờ ở Sở di trú (lấy ngày chấp thuận trừ đi ngày ưu tiên, dựa theo thông báo chấp thuận – approval notice), nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Ví dụ:

Hồ sơ F1
Ngày
chấp thuận (CT): 15/09/2016
Ngày
ưu tiên (UT): 15/09/2014
Thời gian chờ = CT-UT = 2 năm
Ngày đáo hạn (DH): 01/09/2020
(Xem visa bulletin)
Ngày sinh của con đương đơn (NS): 01/09/1998
Tuổi thực tế = DH-NS = 22 tuổi
Tuổi thực tế (TTT): 22 tuổi
Thời gian chờ (TGC): 2 năm
Tuổi xét CSPA = TTT-TGC = 20 tuổi < 21
=> ĐƯỢC ĐI KÈM

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin