Quốc Tịch Bảo Lãnh Con - Những Người Được Đi Theo


quoc-tich-bao-lanh-con-nhung-nguoi-duoc-di-theo-ditrumyKhi một công dân Mỹ bảo lãnh cho con đã có gia đình (diện ưu tiên F3) hoặc bảo lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình (diện ưu tiên F1) thì vợ (đối với trường hợp con đã có gia đình) và các con dưới 21 tuổi chưa có gia đình của đương đơn sẽ được đi theo.

Tuổi của những người con dưới 21 tuổi được tính như sau:

Lấy ngày visa đáo hạn (dựa trên bảng visa bulletin) trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở Sở di trú, nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Giải thích rõ hơn: thí dụ như vào ngày visa đáo hạn cháu bé được 25 tuổi mà thời gian hồ sơ chờ đợi ở Sở di trú là 6 năm ( thời gian này được tính từ ngày ưu tiên cho đến khi hồ sơ được chấp thuận). 25 trừ 6 bằng 19 (nhỏ hơn 21), vậy cháu bé sẽ được đi theo cùng gia đình.

Bài Liên Quan Đến Quốc Tịch Bảo Lãnh Con:

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *