Khám Tâm Thần Để Nộp Hồ Sơ Đăng Ký Kết Hôn Tại Sở Tư Pháp


kham-tam-than-ditrumyLuật Việt Nam quy định, một công dân Mỹ hay thường trú nhân của Mỹ muốn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam thì công dân Mỹ hay thường trú nhân của Mỹ và công dân Việt Nam phải có giấy của bệnh viện chuyên khoa xác nhận bản thân không bị mắc bệnh tâm thần. Trường hợp người bên Mỹ chưa có giấy xác nhận không mắc bệnh tâm thần từ bệnh viện bên Mỹ thì có thể khám tại Việt Nam. Giấy chứng nhận khám tâm thần chỉ có giá trị khi được cấp bởi bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên và có giá trị trong vòng 6 tháng.

Hồ sơ xin khám tâm thần bao gồm:
- Tờ khai đăng ký kết hôn
- Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
- Giấy CMND hoặc hộ chiếu
- 4 tấm hình 3x4 cm
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *