z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

KHÁM TÂM THẦN ĐỂ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TẠI PHÒNG TƯ PHÁP


kham-tam-than-ditrumyLuật Việt Nam quy định, công dân Mỹ hay thường trú nhân  Mỹ muốn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn với công dân Việt Nam thì công dân Mỹ hay thường trú nhân Mỹ và công dân Việt Nam phải có giấy của bệnh viện chuyên khoa chứng nhận bản thân không bị mắc bệnh tâm thần. Trường hợp người bên Mỹ chưa có giấy xác nhận không mắc bệnh tâm thần từ bệnh viện bên Mỹ thì có thể khám tại Việt Nam. Giấy chứng nhận khám tâm thần chỉ có giá trị khi được cấp bởi bệnh viện từ cấp tỉnh trở lên và có giá trị trong vòng 6 tháng.

Hồ sơ xin khám tâm thần bao gồm:
- Tờ khai đăng ký kết hôn
- Giấy CMND
- 4 tấm hình 3x4 cm

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
BÀI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO LÃNH VỢ CHỒNG
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin