Công Thức Khấu Trừ Theo Bộ Luật CSPA


THẺ XANH BẢO LÃNH CON - CÔNG THỨC KHẤU TRỪ CSPA

Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA)

Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em giúp cho một số trẻ em có thể hợp lệ xin chiếu kháng (visa) di dân nếu các em vượt qua tuổi 21. Tình trạng này thường áp dụng cho các cháu nội ngoại, hay các cháu trai, cháu gái của công dân Mỹ. Những đơn bảo lãnh này đã được nộp từ nhiều năm trước và đến nay các em trong gia đình đã đến 21 tuổi.

Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 2002. Nếu đơn bảo lãnh được nộp và được chấp thuận trước ngày hiệu lực, hoặc các trẻ đã quá 21 tuổi trước ngày hiệu lực, thì Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em không thể áp dụng trong những trường hợp này. 

Nhưng, nếu đơn bảo lãnh được chấp thuận sau ngày 6 tháng 8 năm 2002, hoặc các em không đến 21 tuổi trước ngày 6 tháng 8 năm 2002, thì Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em có thể được áp dụng.  

Thẻ xanh bảo lãnh con công thức khấu trừ bộ luật CSPAAi có thể quyết định Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em áp dụng cho các em trên 21 tuổi? Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) có thể quyết định việc này trước khi gửi hồ sơ bảo lãnh cho Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn. Tuy nhiên, Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia thường để quyết định này cho Tòa lãnh sự, vì thế họ không ghi tên các em trên 21 tuổi vào danh sách khi chuyển hồ sơ về cho Tòa Lãnh sự.

Nếu bạn nghĩ rằng con của bạn đủ hội điều kiện để được hưởng luật CSPA, vui lòng liên lạc với bộ phận Thông Tin thuộc Phòng Lãnh Sự, nơi đây sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc về thị thực di dân và thị thực không di dân. Tất cả các thắc mắc gửi đến Lãnh Sự Quán nên bao gồm: họ tên đầy đủ của đương đơn, ngày tháng năm sinh, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, tên người bảo lãnh, số hồ sơ HCM hay ODP, nếu có.

Những thắc mắc của bạn, sẽ mất một khoảng thời gian từ 4 đến 5 ngày làm việc để có được phúc đáp từ bộ phận Thông Tin thuộc Phòng Lãnh Sự.

Tòa Lãnh sự sẽ duyệt xét để xem các em trên 21 tuổi cho đủ hợp lệ để có thể hưởng Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em hay không. Tuy nhiên, về điểm này, phương thức duyệt xét kể trên của Tòa Lãnh sự có thể không đúng. Một số gia đình vì chưa quen thuộc với Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em nên nghĩ sai lầm rằng bất cứ đứa trẻ nào trên 21 tuổi đều không hợp lệ xin chiếu kháng đến Hoa Kỳ. Trên thực tế, nhiều em trong hạn tuổi từ 21 đến 23 tuổi vẫn có cơ hội được hưởng Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em. Một số em lớn hơn nữa vẫn có thể.

Khi một thường trú nhân bảo lãnh cho con mà người con lại có con (tức là cháu ngoại, nội của công dân Mỹ) thì những người cháu này cũng được đi theo với điều kiện những người cháu này phải dưới 21 tuổi chưa có gia đình sau khi đã khấu trừ tuổi theo luật khấu trừ.

Tuổi của những người cháu dưới 21 tuổi được tính như sau:

Thẻ xanh bảo lãnh con công thức khấu trừ bộ luật CSPALấy ngày visa đáo hạn (dựa trên bảng visa bulletin) trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở Sở di trú ( thời gian này được tính từ ngày ưu tiên cho đến khi hồ sơ được chấp thuận), nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Giải thích rõ hơn: thí dụ như vào ngày visa đáo hạn cháu bé được 25 tuổi mà thời gian hồ sơ chờ đợi ở Sở di trú là 6 năm. 25 trừ 6 bằng 19 (nhỏ hơn 21), vậy cháu bé sẽ được đi theo cùng gia đình.

Công thức khấu trừ riêng đối với trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình (diện ưu tiên F2A). Khi ngày ưu tiên của F2A đã tới thì sẽ dùng tuổi của người con tại thời điểm đó trừ đi thời gian hồ sơ được cứu xét ở Sở di trú, nếu người con vẫn dưới 21 tuổi thì hồ sơ được cứu xét theo diện F2A, nếu trên 21 tuổi thì được cứu xét theo diện F2B.

Lưu ý đặc biệt: hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho con, chỉ có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình, không thể  bảo lãnh cho con đã có gia đình nên trong lúc hồ sơ bảo lãnh con trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà người con lập gia đình thì hồ sơ sẽ bị hủy ngay vào giây phút hôn thú được cấp ra mặc dù sau đó hai người ly hôn hồ sơ cũng đã bị hủy bỏ.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *