z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light


Luật sư di trú Vũ Tuấn Huy

Tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học chính trị tại đại học University of California at Riverside và sau đó tốt nghiệp tiến sĩ luật khoa tại đại học luật Western State University College Of Law.

Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, luật sư bắt đầu làm việc trong ngành Luật Di Trú và sau đó thành lập công ty First Consulting Group chuyên cung cấp các dịch vụ di trú cho người Việt định cư tại Mỹ.

Luật sư là một trong những luật sư có chuyên môn cao trong lĩnh vực di trú đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ và bề dày kinh nghiệm trên 35,000 hồ sơ di trú thành công đa dạng các loại.

Công ty đã phục vụ thành công cho trên 100,000 người từ Việt Nam qua Mỹ định cư theo tất cả các diện bảo lãnh cũng như đầu tư.

Với chữ TÂM luôn được đặt lên hàng đầu và làm việc bằng cả lòng nhiệt huyết của mình để thay đổi cuộc đời của hàng chục ngàn người Việt bằng việc giúp họ qua Mỹ định cư với cuộc sống mới, Luật Sư Huy sẽ luôn tiếp tục sứ mệnh này trong nhiều năm sắp tới.

ĐỘI NGŨ CỦA CHÚNG TÔI
Vu Tuan Cuong - Quản lý văn phòng Houston
Vu Tuan Cuong
Vu Tuan Cuong
Quản lý văn phòng Houston
cuong@ditrumy.com
(832) 353-3535
Vu Tuan Ha - Quản lý văn phòng San Jose
Vu Tuan Ha
Vu Tuan Ha
Quản lý văn phòng San Jose
ha@ditrumy.com
(408) 998-5555
Phạm Thị Quỳnh Khanh - Tổng quản lý văn phòng Việt Nam
Phạm Thị Quỳnh Khanh
Phạm Thị Quỳnh Khanh
Tổng quản lý
văn phòng Việt Nam
ditrumy@ditrumy.com
VN: 028-6650-2714
VN: 0909-158-797
US: 714-340-5877
Hoàng Thị Thu Trang - Quản lý văn phòng Cần Thơ
Hoàng Thị Thu Trang
Hoàng Thị Thu Trang
Quản lý văn phòng Cần Thơ
vanphongcantho@ditrumy.com
VN: 0292-383-0002
US: 657-222-0822
Hồ Thị Diệu Hằng - Quản lý văn phòng Huế
Hồ Thị Diệu Hằng
Hồ Thị Diệu Hằng
Quản lý văn phòng Huế
vanphonghue@ditrumy.com
VN: 0234-381-0016
US: 657-222-0064
Mai Thị Thu Thủy - Quản lý bộ phận Bảo Lãnh
Mai Thị Thu Thủy
Mai Thị Thu Thủy
Quản lý bộ phận Bảo Lãnh
baolanh@ditrumy.com
VN: 028-3511-8170
US: 657-999-2949
Trần Thị Ngọc Bích - Quản lý bộ phận ADJ, I-601
Trần Thị Ngọc Bích
Trần Thị Ngọc Bích
Quản lý bộ phận ADJ, I-601
ngocbich@ditrumy.com
VN: 028-6650-2743
US: 657-222-0023
Phạm Thị Thiên Lý - Quản lý bộ phận Kết hôn
Phạm Thị Thiên Lý
Phạm Thị Thiên Lý
Quản lý bộ phận Kết hôn
uyenly@ditrumy.com
VN: 028-3516-1176
US: 714-203-5069
Huỳnh Thị Thảo Trinh - Quản lý bộ phận đầu tư định cư
Huỳnh Thị Thảo Trinh
Huỳnh Thị Thảo Trinh
Quản lý bộ phận
đầu tư định cư
dautu@ditrumy.com
VN: 028-3516-0131
US: 657-444-5535
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin