z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Bảo Lãnh Anh Chị Em - Những Người Được Đi Theo ( Con Nuôi )


bao-lanh-anh-chi-em-con-nuoi-ditrumyKhi bảo lãnh cho anh chị em ruột của mình, ngoài người anh chị em ruột được bảo lãnh thì vợ/chồng và con nhỏ của người anh chị em đó cũng sẽ được đi theo trong hồ sơ bảo lãnh:

 1. Vợ/chồng của người được bảo lãnh có giấy hôn thú hợp pháp sẽ được đi theo.
 2. Những người con không có gia đình và dưới 21 tuổi  sau khi tính công thức khấu trừ (CSPA)
  • Công thức khấu trừ: Con số 21 tuổi được tính theo công thức khấu trừ có nghĩa là lấy tuổi của những người con này vào ngày visa đáo hạn trừ đi thời gian được cứu xét ở Sở di trú (được tính từ ngày nộp đơn cho đến ngày được chấp thuận)
  • Trường hợp con nuôi: Trong trường hợp anh chị em quý vị có con dưới 21 tuổi mà là con nuôi thì những người con nuôi này vẫn được đi theo với điều kiện:
  1. Phải có giấy của chính quyền công nhận việc nhận con nuôi và
  2. Sau khi nhận con nuôi, anh chị em của quý vị phải có bằng chứng chứng minh việc chung sống, nuôi nấng ít nhất 2 năm kể từ ngày được công nhận chính thức con nuôi và
  3. Quan hệ của những người con nuôi này với cha mẹ ruột phải có sự chấm dứt, có nghĩa là không có bất cứ sự liên lạc nào với cha mẹ ruột vì nếu có sự qua lại với cha mẹ ruột thì mối quan hệ con nuôi sẽ không được thành lập.

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin