z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light
11 Tháng Mười 2020(Xem: 45457)
Sau khi được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ của quý vị sẽ được gửi đến Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC) để được cứu xét. Người bảo lãnh cần chuẩn bị hồ sơ bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết khác. NVC sẽ hoàn thành hồ sơ của quý vị và lên lịch phỏng vấn tại lãnh sự quán Mỹ ở Sài gòn, Việt nam.
11 Tháng Mười 2020(Xem: 36978)
Sau khi hồ sơ của quý vị được Sở Di Trú chấp thuận, hồ sơ sẽ được chuyển qua Trung Tâm Chiếu Kháng Quốc Gia (NVC). NVC sẽ gởi thư yêu cầu quý vị làm bảo trợ tài chánh và những giấy tờ cần thiết để nộp cho NVC. Hỏi: Hồ sơ NVC yêu cầu bao gồm những gì?
BÀI LIÊN QUAN ĐẾN BẢO LÃNH VỢ CHỒNG
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin