z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

CÁCH KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC THEO TỪNG GIAI DOẠN

1/ Nếu hồ sơ bảo lãnh của bạn đang được xét duyệt ở USCIS:
- Link kiểm tra tình trạng hồ sơ: https://egov.uscis.gov/casestatus/landing.do
- Link xem khung thời gian xét hồ sơ: https://egov.uscis.gov/processing-times/
- Link đổi địa chỉ (khi bạn thay đổi địa chỉ): https://egov.uscis.gov/coa/displayCOAForm.do
- Link gởi yêu cầu lên USCIS để hỏi tình trạng hồ sơ: https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do
- Điện thoại liên lạc đến Sở di trú: 1-800-375-5283 or 1-800-767-1833

cach-kiem-tra-tinh-trang-ho-so-di-tru-va-thong-tin-lien-lac-theo-tung-giai-doan-ditrumy2/ Nếu hồ sơ bảo lãnh của bạn đang được xét ở NVC
- Thắc mắc tình trạng hồ sơ, hỏi lịch phỏng vấn, đổi địa chỉ, rút hồ sơ, thay đổi tình trạng hồ sơ, rút tên và thêm tên (chưa có Case Number và Invoice ID Number)... thì vào link dưới đây:   https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html
 (website: nvc.state.gov/inquiry)
- Đóng tiền fee bill, điền DS-260, upload giấy tờ cá nhân, thuế, bảo trợ tài chánh, rút tên và thêm tên khi hồ sơ đã có Case Number và Invoice ID Number: https://ceac.state.gov/IV/Login.aspx
- Xem khung thời gian NVC thiết lập mã hồ sơ được chuyển từ USCIS hoặc khung thời gian NVC xem xét  hồ sơ sau khi đã uploadđầy đủ giấy tờ : https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/nvc-timeframes.html
- Xem lịch chiếu khán visa để biết ngày NVC mở và xét hồ sơ dựa vào ngày ưu tiên : https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/visa-law0/visa-bulletin.html
- Điện thoại liên lạc đến NVC: (603) 334-0700

3/ Nếu hồ sơ bảo lãnh của bạn đã được chuyển về Lãnh sự quán Hoa Kỳ
- Để hỏi tình trạng hồ sơ, thay đổi lịch phỏng vấn, xét tuổi CSPA, gia hạn visa… : https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/
- Để kiểm tra tình trạng visa sau khi đã phỏng vấn tại Lãnh sự và trong thời gian chờ cấp visa https://ceac.state.gov/CEACStatTracker/Status.aspx?App=IV
- Điện thoại liên lạc đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ : 19006444


ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin