z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Làm Giấy Tờ Ủy Quyền


GIẤY UỶ QUYỀN NHÀ ĐẤT (SỬ DỤNG Ở VIỆT NAM)
Nếu hiện tại quý vị không có mặt ở Việt Nam mà muốn thực hiện những giao dịch về kinh doanh hay bất động sản một cách hợp pháp quý vị cần phải làm giấy ủy quyền cho một người khác để người đó thực hiện những giao dịch này thay cho quý vị. Giấy ủy quyền này phải được công chứng và hợp pháp hóa bởi Lãnh Sự Quán hoặc Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mỹ.

Làm giấy tờ ủy quyểnChúng tôi có thể giúp bạn soạn thảo giấy uỷ quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và hợp pháp hoá lãnh sự để có thể sử dụng được ở Việt Nam mà không cần sự có mặt của bạn.

THỜI GIAN YÊU CẦU
Thời gian để hoàn tất giấy uỷ quyền mất khoảng 1 tháng.

GIẤY TỜ CẦN THIẾT
- Bản sao thẻ xanh hoặc hộ chiếu.
- Bất kỳ giấy tờ nào có liên quan đến việc giao dịch.ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 1-877-DI-TRÚ-MỸ
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin