Con Sinh Ở Việt Nam Có Cả Cha Và Mẹ Là Công Dân Mỹ


Một người con sinh ở Việt Nam có cả cha và mẹ là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ khi sinh ra nếu có đủ các điều kiện sau:

  1. Cha hoặc mẹ đã cư trú tại Mỹ trước khi người con ra đời

  2. Người con được xem là con trong giá thú nếu cha mẹ có đăng ký kết hôn khi người con ra đời

  3. Người cha và mẹ là cha mẹ hợp pháp theo luật địa phương tại thời điểm và nơi mà người con ra đời

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118