Con Sinh Ngoài Giá Thú Ở Việt Nam Có Mẹ Là Công Dân Mỹ


Một người con sinh ngoài giá thú có mẹ là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ nếu:

  1. Người mẹ là công dân Mỹ khi người con ra đời và

  2. Người mẹ có mặt tại Mỹ liên tục 1 năm trước khi người con ra đời

  3. Quan hệ mẹ con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục

  4. Là mẹ hợp pháp của người con theo luật địa phương tại thời điểm và nơi người con sinh ra

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118