Con Sinh Trong Giá Thú Ở Việt Nam Có Cha Hoặc Mẹ Là Công Dân Mỹ Và Người Cha/mẹ Kia Là Người Việt Nam


Một người con sinh ra ở Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Mỹ và người cha/mẹ kia là người Việt Nam, có thể trở thành công dân Mỹ khi sinh ra nếu đủ các điều kiện sau:

  1. Người cha hoặc mẹ là công dân Mỹ đã có mặt tại Mỹ 5 năm, ít nhất 2 năm trong 5 năm đó phải sau khi người cha/mẹ 14 tuổi

  2. Quan hệ cha/mẹ con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục

  3. Là cha/mẹ hợp pháp theo luật địa phương tại thời điểm và nơi người con ra đời

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118