Con Sinh Ngoài Giá Thú Ở Việt Nam Có Cha Là Công Dân Mỹ


Một người con được sinh ra ngoài giá thú có cha là công dân Mỹ có thể trở thành công dân Mỹ nếu đáp ứng những tiêu chuẩn dưới đây:

Con Sinh Ngoài Giá Thú Ở Việt Nam Có Cha Là Công Dân Mỹ
  1. Quan hệ cha con huyết thống phải được chứng minh với bằng chứng thuyết phục

  2. Người cha phải là công dân Mỹ khi người con ra đời

  3. Người cha phải có mặt tại Mỹ ít nhất 5 năm trước khi người con ra đời. Ít nhất 2 năm trong 5 năm đó phải sau khi người cha 14 tuổi

  4. Người cha đồng ý (trên văn bản) chu cấp cho người con đến khi người con đủ 18 tuổi và:

    • Người con phải được công nhận là con theo luật địa phương

    • Người cha phải công nhận quan hệ huyết thống hoặc

    • Quan hệ huyết thống phải được công nhận bởi tòa án

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118