(Xem: 536)
Gần đây lượng tin tức về chương trình EB-5 nhiều lên đáng kể, rất dễ khiến chúng ta bối rối không biết nên làm thế nào. Bài viết này tóm tắt một số điểm chính liên quan đến bối cảnh luôn thay đổi của thế giới EB-5.
(Xem: 236)
EB-5 là chương trình đầu tư lấy thẻ xanh Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 1990 theo diện định cư dựa trên việc làm. Chương trình này cho phép một nhà đầu tư được cấp thẻ xanh để định cư tại Hoa Kỳ (cùng vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi chưa có gia đình) nếu đầu tư vào Hoa Kỳ với số tiền là 500,000 đô la đến 1,000,000 đô la Mỹ (tùy theo nơi đầu tư) và tạo ra 10 việc làm tại Hoa Kỳ.
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *