Xin Miễn Thi Bằng Tiếng Anh


Xin miễn thi bằng tiếng anhĐương đơn được miễn đòi hỏi về trình độ tiếng Anh nhưng vẫn phải thi bài trắc nghiệm về quyền và nghĩa vụ của công dân nếu đương đơn:

  • 50 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và đã sống như một thường trú nhân (người có thẻ xanh) tại Hoa Kỳ trong vòng 20 năm (được đề cập như quy định ngoại lệ “50/20” )

Hay


  • 55 tuổi hoặc hơn tại thời điểm nộp đơn xin quốc tịch và đã sống như là một thường trú nhân tại Hoa Kỳ trong vòng 15 năm (được đề cập như quy định ngoại lệ “55/15”)

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI: 1-877-DI-TRÚ-MỸ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *