ditrumy_logo
Văn phòng Nam California:

12966 Euclid St., Suite 520
Garden Grove, CA 92840
Tel: (714) 638-3111
Fax: (714) 638-3319
Email: huy@ditrumy.com
Văn phòng Bắc California:

989 Story Rd., Suite 8075
San Jose, CA 95122
Tel: (408) 998-5555
Fax: (408) 753-2899
Email: ha@ditrumy.com
Văn phòng Sài Gòn:

164 Phan Văn Trị, Phường 12
Quận Bình Thạnh, Sài Gòn
Tel: (028) 3516-2118
Fax: (028) 3511-6527
Email: ditrumy@ditrumy.com
Văn phòng Cần Thơ:

08 Phan Văn Trị, Phường An Phú
Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Tel: (0292) 383-0001
Fax: (0292) 383-0003
vanphongcantho@ditrumy.com
Văn phòng Huế:

25 Nguyễn Văn Cừ, Phường Vĩnh Ninh, Tp. Huế
Tel: (0234) 381-0016
vanphonghue@ditrumy.com

Những Trường Hợp Cần Và Không Cần Làm Ghi Chú Ly Hôn


1. Những trường hợp bắt buộc phải làm Ghi chú ly hôn
- Người gốc Việt đã từng kết hôn ở nước ngoài và ly hôn ở ngoài nước Việt Nam.
- Những người đã từng đăng ký kết hôn tại cơ quan thẩm quyền của Việt Nam nhưng ly hôn tại nước ngoài.

2. Những trường hợp không phải làm Ghi chú ly hôn
- Người gốc Việt đã từng kết hôn ở nước ngoài và ly hôn tại Việt Nam.
- Những người đã từng kết hôn ở tại cơ quan thẩm quyền của Việt Nam và ly hôn tại Việt Nam.
- Người ngoại quốc đã từng kết hôn và ly hôn ở nước ngoài.

Đối với trường hợp không phải làm Ghi chú ly hôn, nếu quý vị là người gốc Việt thì chỉ cần nộp kèm bản án ly hôn chung với bộ Công Hàm độc thân. Nếu quý vị là người ngoại quốc thì hợp thức hóa bản án ly hôn chung với bộ Công Hàm độc thân.
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *