(Xem: 11263)
Visa L1 được quốc hội mở ra vào năm 1970, mục đích là để giúp cho việc đầu tư của những doanh nghiệp nước ngoài vào Mỹ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn.
BÀI LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ L1/EB1C