z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Sự khác nhau giữa: Cư trú hợp pháp (Lawful Status), cư trú được cấp phép tạm thời (Period of Authorized Stay) và cư trú bất hợp pháp (Unlawful Presence)

29 Tháng Mười Một 20161:53 CH(Xem: 1477)
Sự khác nhau giữa: Cư trú hợp pháp (Lawful Status), cư trú được cấp phép tạm thời (Period of Authorized Stay) và cư trú bất hợp pháp (Unlawful Presence)