z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

John F. Kelly tuyên thệ nhậm chức Thư Ký Bộ An Ninh nội Vụ Hoa Kỳ

03 Tháng Tư 201711:39 SA(Xem: 1822)
John F. Kelly tuyên thệ nhậm chức Thư Ký Bộ An Ninh nội Vụ Hoa Kỳ