z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Visa đầu tư L1 - Đầu tư lấy thẻ xanh mỹ

18 Tháng Chín 202310:06 SA(Xem: 174)
Visa đầu tư L1 - Đầu tư lấy thẻ xanh mỹ
Visa đầu tư L1 là gì?

Visa đầu tư L1 là một loại visa cấp cho các nhà quản lý/ điều hành cấp cao hoặc nhân viên có kiến thức chuyên môn, sang Mỹ để làm việc cho công ty chi nhánh hoặc công ty con của một công ty tại Việt Nam. Người được chuyển qua Mỹ làm việc thường là chủ của các doanh nghiệp nên thường được goị là visa đầu tư.  Tuy nhiên, visa này có thể được cấp cho quản lý của công ty.
 
Có 2 loại visa L1

  • L1-A dành cho các nhà quản lý/điều hành cấp cao, những người được chuyển sang làm việc cho chi nhánh hoặc công ty con tại Mỹ, hoặc sang Mỹ với mục đích mở văn phòng mới.
  • L1-B dành cho các nhân viên có kỹ năng đặc biệt hoặc kiến thức chuyên môn.


Form download:
Nhấn vào đây để DOWNLOAD

DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin