z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Visa đầu tư định cư L1/EB1C là gì?

18 Tháng Chín 202310:06 SA(Xem: 14)
Visa đầu tư định cư L1/EB1C là gì?
Visa đầu tư định cư L1/EB1C là gì?

Visa đầu tư định cư L1/EB1C là visa cho phép một quản lý cấp cao của một doanh nghiệp đa quốc gia từ nước ngoài qua Mỹ định cư và làm việc cho doanh nghiệp đó.

Điều kiện để có thể xin visa đầu tư định cư L1/EB1C

Đối với đương đơn:
  1. Người xin visa đầu tư định cư L1/EB1C phải nắm giữ vị trí của một nhân viên quản lý cấp cao cho công ty tại Việt Nam và công ty tại Mỹ
  2. Người xin visa đầu tư định cư L1/EB1C đã phải làm việc với tư cách là nhà quản lý cấp cao cho công ty ở Việt Nam được ít nhất 1 năm trong vòng 3 năm trước khi nộp đơn

Đối với doanh nghiệp:
  1. Doanh nghiệp ở Mỹ phải là chi nhánh hoặc công ty con hoặc công ty có đồng sở hữu với công ty bên Việt Nam
  2. Doanh nghiệp ở Mỹ phải hoạt động từ 1 năm trở lên
  3. Doanh nghiệp ở Việt Nam và Mỹ vẫn đang hoạt động

Form download:
Nhấn vào đây để DOWNLOAD

DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin