z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Thường Trú Nhân Có Được Rời Khỏi Mỹ Khi Đang Xin Hoặc Gia Hạn Thẻ Xanh 10 Năm?

28 Tháng Sáu 20217:52 SA(Xem: 27756)
Thường Trú Nhân Có Được Rời Khỏi Mỹ Khi Đang Xin Hoặc Gia Hạn Thẻ Xanh 10 Năm?

THƯỜNG TRÚ NHÂN CÓ ĐƯỢC RỜI KHỎI MỸ KHI ĐANG XIN HOẶC GIA HẠN THẺ XANH 10 NĂM?


thuong-tru-nhan-co-duoc-roi-khoi-my-khi-dang-xin-hoac-gia-han-the-xanh-10-nam-ditrumy1. Đối với trường hợp đổi từ thẻ xanh 2 năm (thẻ xanh có điều kiện) sang thẻ xanh 10 năm (thẻ xanh vĩnh viễn)

Trong vòng 3 tháng trước khi thẻ xanh 2 năm hết hạn, bạn cần nộp đơn I-751 để xin thẻ xanh 10 năm. Khi nộp hồ sơ vào Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS ), trong vòng 4 - 6 tuần, USCIS sẽ gởi cho bạn một Receipt Notice thông báo họ đã nhận hồ sơ. Receipt Notice này được dùng như “Giấy gia hạn thẻ xanh tạm thời trong vòng 18 tháng” từ ngày hết hạn thẻ xanh 2 năm.  

Khi bạn rời khỏi Mỹ (tốt nhất không nên quá 6 tháng), bạn cần mang theo:
- Thẻ xanh 2 năm đã hết hạn
- Receipt Notice bản chính
- Passport Việt Nam còn hạn

==> Nếu một tháng trước ngày hết hạn của thời gian gia hạn 18 tháng mà bạn vẫn chưa được cấp thẻ xanh 10 năm, bạn cần gọi cho USCIS (Phone: 1800 375 5283) để xin gia hạn tiếp tình trạng cư trú. Nhân viên USCIS tiếp nhận cuộc gọi và sẽ email cho bạn để xác nhận lịch hẹn, khi đến cơ quan di trú, bạn cần mang Receipt Notice, thẻ xanh 2 năm hết hạn, Passport Việt Nam của bạn, nhân viên di trú sẽ đóng mộc và ghi thêm thời gian gia hạn cho phép vào Passport Việt Nam của bạn.

2. Đối với trường hợp thẻ xanh 10 năm hết hạn, bạn cần điền I-90 để xin gia hạn thẻ xanh 10 năm

Khi thẻ xanh 10 năm còn hạn trong vòng 6 tháng hoặc hết hạn, bạn cần điền I-90 để gia hạn thẻ xanh 10 năm. Sau khi nộp hồ sơ vào Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS ), trong vòng 4 - 6 tuần, USCIS sẽ gởi cho bạn một Receipt Notice thông báo họ đã nhận hồ sơ. Nếu muốn rởi khỏi Mỹ, bạn cần gọi cho USCIS (Phone: 1800 375 5283) để xin đóng dấu thời gian được phép xuất nhập cảnh vào Passport Việt Nam của bạn. Nhân viên USCIS tiếp nhận cuộc gọi và sẽ email cho bạn để xác nhận lịch hẹn. Khi đến cơ quan di trú, bạn cần mang Receipt Notice, thẻ xanh hết hạn, Passport Việt Nam. Thông thường Cơ quan di trú sẽ đóng dấu thời hạn 1 năm.

Sau khi được đóng dấu lên hộ chiếu, bạn có thể rời khỏi nước Mỹ bằng:
- Hộ chiếu có dấu của Sở di trú
- Thẻ xanh đã hết hạn
- Receipt Notice bản chính

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118
DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin