z4426031415104_10fbf81a4b189bb492ebc2ee671b0c8d
web-banner-mobile-v2-light

Hệ Thống Lịch Chiếu Khán

08 Tháng Tư 20207:56 SA(Xem: 10306)
Hệ Thống Lịch Chiếu Khán

Hệ Thống Lịch Chiếu Khán
Tất cả các loại visa định cư được cấp ra hàng tháng theo các diện đều do cơ quan Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ quyết định số chiếu khán visa trong mỗi tháng.

Đối với loại visa dành cho diện bảo lãnh trực hệ (immediate relatives), không có tiêu chuẩn trong giới hạn visa cấp ra. Diện bảo lãnh trực hệ bao gồm các diện sau : Bảo lãnh vợ/chồng, con cái dưới tuổi vị thành niên, cha mẹ của công dân Mỹ.

lich-chieu-khang-ditrumyNgoài các diện trên ra, những đơn bảo lãnh gia đình thuộc diện còn lại phải được xếp theo hạng mục thứ tự ưu tiên. Số thứ tự ưu tiên về hồ sơ sẽ được thông báo trên lịch chiếu khán hàng tháng.

Trung tâm Chiếu Khán Quốc Gia sẽ so sánh số đơn đủ tiêu chuẩn với số chiếu khán có sẵn trong tháng. Việc quyết định số lượng chiếu khán cần dựa trên một số thay đổi sau:

  • Số chiếu khán đã được cấp trong thời gian qua
  • Dự trù số lượng chiếu khán sẽ được cấp ra trong thời gian tới, bên cạnh đó là số lượng chiếu khán bị trả về.
  • Dựa vào nhu cầu của Sở Di trú và sự luân chuyển của ngày đáo hạn.

Việc xác định ngày đáo hạn là do việc phỏng đoán, chứ không có lịch hay một công thức tính nào hết. Do đó việc đáo hạn có thể đến sớm hơn hoặc trễ hơn.

Đối với những người nộp đơn xin chiếu khán, thì thông tin quan trọng nhất là ngày mà cơ quan di trú nhận được đơn bảo lãnh. Vì đây là ngày ưu tiên hồ sơ của họ, do đó cần phải theo dõi ngày đáo hạn hồ sơ của mình thông qua lịch chiếu khán được Bộ ngoại giao phổ biến hàng tháng. Việc theo dõi ngày đáo hạn này để biết khi nào hồ sơ đến ngày đáo hạn để nhằm chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc phỏng vấn.

Đối với những hồ sơ bảo lãnh, có con được đi kèm nhưng xét về độ tuổi thì cần phải biết về ngày đáo hạn ngay khi đơn của họ đã đến giai đoạn đáo hạn.

Mỗi năm, số lượng chiếu khán di dân hoặc thẻ xanh được cấp ra mỗi năm cho diện bảo lãnh là 226.000 hồ sơ theo thứ tự ưu tiên. Số lượng chiếu khán về diện bảo lãnh dành cho mỗi dạng ưu tiên sẽ bị hạn chế về số lượng hồ sơ như sau:

First: (F1) Unmarried Sons and Daughters of U.S. Citizens:  23,400 plus any numbers not required for fourth preference.

Second: Spouses and Children, and Unmarried Sons and Daughters of Permanent Residents:  114,200, plus the number (if any) by which the worldwide family preference level exceeds 226,000, plus any unused first preference numbers:
A. (F2A) Spouses and Children of Permanent Residents:  77% of the overall second preference limitation, of which 75% are exempt from the per-country limit;

B. (F2B) Unmarried Sons and Daughters (21 years of age or older) of Permanent Residents:  23% of the overall second preference limitation.

Third: (F3) Married Sons and Daughters of U.S. Citizens:  23,400, plus any numbers not required by first and second preferences.
Fourth: (F4) Brothers and Sisters of Adult U.S. Citizens:  65,000, plus any numbers not required by first three preferences.

Vào link dưới đây để biết thông tin chi tiết về Lịch Chiếu Khán
http://travel.state.gov/content/visas/english/law-and-policy/bulletin.html

ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ XIN VUI LÒNG GỌI:
Văn phòng Nam Cali: 877-DI-TRÚ-MỸ HOẶC 877-348-7869
Văn phòng San Jose: (408) 998-5555
Văn phòng Sài Gòn: (028) 3516-2118

DỊCH VỤ DI TRÚ
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ Tên *
Email *
Số điện thoại *
Tiêu đề*
Nội dung *
Đính kèm file
Chọn tập tin