Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện:  Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh cha mẹ, Bảo lãnh anh chị em, Xin thẻ xanh ở lại Mỹ, Du học, Du lịch - Thay đổi tình trạng Visa - Từng bước theo dõi hồ sơ một cách chặt chẽ, thời gian chờ đợi ngắn - Chi phí luôn thấp nhất thị trường.
15 Tháng Chín 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 15/01/2008 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 15/04/2014 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/01/2009 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 22/05/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 08/02/2003 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
19 Tháng Tám 2015
Bắt đầu từ ngày 13 tháng 7 năm 2015, Sở Di Trú sẽ tiếp tục nhận đơn I-907, về việc yêu cầu xử lý cấp cao cho tất cả các mẫu đơn I-129, Đơn xin gia hạn không di dân, H-1B của các kiến nghị được nghỉ. Yêu cầu xử ý cao cấp cho form I-129 loại H-1B mở rộng của đơn kiến nghị được nhận bởi USCIS trước ngày 13 tháng 7 năm 2015 sẽ bị từ chối.
12 Tháng Tám 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 15/12/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/03/2014 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 22/12/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 08/05/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 15/01/2003 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
12 Tháng Bảy 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/11/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 15/12/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/11/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 08/04/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 01/12/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
10 Tháng Sáu 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/10/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 08/11/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/10/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 15/03/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 22/10/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *