12 Tháng Mười Một 2014
chieu-khan-di-tru-nhap-tich-hoa-ky-ditrumy
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 22/06/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 22/03/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 22/01/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày15/12/2003 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 22/02/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
27 Tháng Mười 2014
con-nuoi-dac-biet-ditrumy
Theo hiệp ước giữa việt nam và hoa kỳ, việc nhận con nuôi từ việt nam sẽ có hiệu lực vào ngày 16/09/2014. Việc nhận con nuôi đặc biệt này được tiến hành thông qua một chương trình đặc biệt cho những trẻ em có nhu cầu đặc biệt như: Trẻ em từ 5 tuổi trở lên và trẻ em thuoộc anh chị em của chương trình con nuôi đặc biệt. Những cha/mẹ thuộc công dân Mỹ muốn nhận con nuôi từ Việt Nam, thì phải thông qua chương trình nhận con nuôi thông qua một nhà cung cấp của Mỹ được sự ủy quyền của chính phủ Việt Nam.
12 Tháng Mười 2014
chieu-khan-di-tru-nhap-tich-hoa-ky-ditrumy
Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 08/06/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/03/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 01/01/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 08/12/2003 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 08/02/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
14 Tháng Chín 2014
chieu-khan-di-tru-nhap-tich-hoa-ky-ditrumy
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 22/05/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/02/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 1/10/2007 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 01/12/2003 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 22/01/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
17 Tháng Tám 2014
chieu-khan-di-tru-nhap-tich-hoa-ky-ditrumy
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/05/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/01/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 01/09/2007 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 15/10/2003 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 01/01/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *