Dịch vụ làm hồ sơ trọn gói cho các diện:  Bảo lãnh vợ chồng, Bảo lãnh cha mẹ, Bảo lãnh anh chị em, Xin thẻ xanh ở lại Mỹ, Du học, Du lịch - Thay đổi tình trạng Visa - Từng bước theo dõi hồ sơ một cách chặt chẽ, thời gian chờ đợi ngắn - Chi phí luôn thấp nhất thị trường.
10 Tháng Sáu 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/10/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 08/11/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/10/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 15/03/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 22/10/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
12 Tháng Năm 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/09/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/10/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/09/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 22/02/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 08/09/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
14 Tháng Tư 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 15/08/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/09/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 15/09/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 22/02/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 01/08/2002 - Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực
19 Tháng Ba 2015
- Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ : Ngày 01/08/2007 - Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân : Ngày 01/08/2013 - Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân : Ngày 22/08/2008 - Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ : Ngày 08/02/2004 - Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ : Ngày 15/06/2002
24 Tháng Hai 2015
Lượng visa đầu tư EB-5 tăng cao là do nhu cầu mong muốn đưa cả gia đình sang Mỹ để định cư nhằm tìm kiếm những điều kiện tốt nhất về phúc lợi, y tế và kho tàng văn hoá bậc nhất cho con em của mình. Việc visa đầu tư tăng cao là do có tin cho rằng số lượng Visa sẽ bị hạn chế vào cuối năm 2015, và số tiền đầu tư sẽ tăng lên. Cho nên các nhà đầu tư muốn nắm lấy cơ hội này để đăng ký xin visa đầu tư EB-5 trong thời gian mà Bộ Ngoại giao Mỹ chưa thay đổi.
BẠN ĐẶT CÂU HỎI
Họ tên *
Số điện thoại
Email *
Đính kèm file
Chọn tập tin
Nội dung *